Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc - TK XSMB

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
795 lần
574 lần
194 lần
814 lần
Cặp sốXuất hiện
753 lần
203 lần
653 lần
763 lần
603 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
421 lần
171 lần
621 lần
211 lần
821 lần
Cặp sốXuất hiện
691 lần
591 lần
381 lần
371 lần
031 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 2: 26 ngày
 • Đầu 8: 19 ngày
 • Đầu 0: 15 ngày
 • Đầu 4: 10 ngày
 • Đầu 3: 9 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 5: 25 ngày
 • Đuôi 8: 23 ngày
 • Đuôi 0: 20 ngày
 • Đuôi 3: 13 ngày
 • Đuôi 7: 6 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 350 ngày
 • 25: 349 ngày
 • 08: 336 ngày
 • 01: 315 ngày
 • 93: 255 ngày
 • 90: 237 ngày
 • 51: 234 ngày
 • 68: 232 ngày
 • 50: 228 ngày
 • 09: 226 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2022 27-05-2022 29667
Năm 2021 27-05-2021 33003
Năm 2020 27-05-2020 06561
Năm 2019 27-05-2019 09247
Năm 2018 27-05-2018 63408
Năm 2017 27-05-2017 15355
Năm 2016 27-05-2016 15182
Năm 2015 27-05-2015 83155
Năm 2014 27-05-2014 45566
Năm 2013 27-05-2013 81344
Năm 2012 27-05-2012 75205
Năm 2011 27-05-2011 49870
Năm 2010 27-05-2010 44930
Năm 2009 27-05-2009 06713
Năm 2008 27-05-2008 29708
Năm 2007 27-05-2007 61412
Năm 2006 27-05-2006 29581
Năm 2005 27-05-2005 97247
Năm 2004 27-05-2004 28765
Năm 2003 27-05-2003 86115
Năm 2002 27-05-2002 60936

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
61820
01-05-2023
2
00865
02-05-2023
1
85576
03-05-2023
3
81918
04-05-2023
9
82647
05-05-2023
1
02904
06-05-2023
4
88060
07-05-2023
6
44481
08-05-2023
9
58546
09-05-2023
0
97996
10-05-2023
5
63134
11-05-2023
7
84102
12-05-2023
2
19949
13-05-2023
3
67753
14-05-2023
8
90956
15-05-2023
1
19031
16-05-2023
4
67949
17-05-2023
3
22632
18-05-2023
5
22317
19-05-2023
8
70452
20-05-2023
7
45297
21-05-2023
6
32754
22-05-2023
9
95972
23-05-2023
9
19966
24-05-2023
2
20319
25-05-2023
0
36191
26-05-2023
0

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",... 

Chúc các bạn may mắn !

radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems